Sekretesspolicy och cookiepolicy

din integritet

Vi på Zero-G förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur din information används och delas online. Vi respekterar och värdesätter integriteten för alla som besöker vår webbplats och kommer bara att samla in och använda information på sätt som är användbara för dig och på ett sätt som är förenligt med dina rättigheter och våra skyldigheter enligt lagen.

Denna policy gäller för vår användning av all information som samlas in av oss i relation till din användning av vår webbplats. Läs denna sekretesspolicy noga och se till att du förstår den. Din acceptans av vår integritetspolicy anses ske vid din första användning av vår webbplats. Om du inte accepterar och godkänner denna sekretesspolicy måste du sluta använda vår webbplats omedelbart.

 

 1. Definitioner och tolkning

I denna policy ska följande termer ha följande betydelser:

"Konto"

betyder ett konto som krävs för att komma åt och / eller använda vissa områden och funktioner på vår webbplats;

"Kaka"

betyder en liten textfil som placeras på din dator eller enhet av vår webbplats när du besöker vissa delar av vår webbplats och / eller när du använder vissa funktioner på vår webbplats. Detaljer om de cookies som används av vår webbplats finns i avsnitt 12 nedan;

"Vår webbplats"

Med den här webbplatsen och alla dess underdomäner,
http://www.zero-g.co.uk

“Storbritanniens och EU: s kakarätt”

betyder de relevanta delarna av föreskrifterna för integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktiv 2003), ändrade 2004, 2011 och 2015;

”Vi / oss / Vår”

betyder Zero-G, ett aktiebolag registrerat i England under 02652162 vars registrerade adress är Unit 7, Okehampton Business Center, Higher Stockley Mead, Okehampton, Devon EX20 1FJ

 1. Information om oss

2.1 Vår webbplats ägs och drivs av Zero-G, ett aktiebolag registrerat i England under 02652162 vars registrerade adress är Unit 7, Okehampton Business Center, Higher Stockley Mead, Okehampton, Devon EX20 1FJ. Vårt momsnummer är GB 697831377

 

 1. Vad täcker denna policy?

Denna sekretesspolicy gäller endast för din användning av vår webbplats. Det omfattar inte webbplatser som är länkade till från vår webbplats (vare sig vi tillhandahåller dessa länkar eller om de delas av andra användare). Vi har ingen kontroll över hur dina uppgifter samlas in, lagras eller används av andra webbplatser och vi rekommenderar att du kontrollerar sekretesspolicyn på sådana webbplatser innan du tillhandahåller någon information till dem.

 

 1. Vilka data samlar vi in?

Vissa uppgifter samlas in automatiskt av vår webbplats (för ytterligare information, se avsnitt 12 om vår användning av kakor (vår cookiepolicy finns nedan), andra uppgifter kommer endast att samlas in om du frivilligt skickar in dem och samtycker till oss som använder dem för syften som anges i avsnitt 5, till exempel när du registrerar dig för ett konto, nyhetsbrev etc. Beroende på din användning av vår webbplats kan vi samla in några eller alla av följande data:

4.1 Fullständigt namn;

4.2 E-postadress

4.3 Telefonnummer

4.4 Företagsnamn

4.5 Företagsinformation

4.6 Adress

4.7 Kredit- / betalkortsuppgifter (hålls inte en gång behandlad)

4.8 IP-adress

4.9 Webbläsartyp och version

4.10 operativsystem

4.11 En lista över webbadresser som börjar med en referenswebbplats, din aktivitet på vår webbplats och webbplatsen du lämnar till

4.12 Demografi

 

 1. Hur använder vi dina data?

5.1 Alla personuppgifter lagras säkert i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679) (GDPR). För mer information om säkerhet se avsnitt 6 nedan.

5.2 Vi använder dina data för att tillhandahålla bästa möjliga produkter och tjänster till dig. Detta inkluderar:

5.2.1 Tillhandahålla och hantera ditt konto

5.2.2 Tillhandahålla och hantera din åtkomst till vår webbplats

5.2.3 Anpassa och skräddarsy din upplevelse på vår webbplats

5.2.4 Leverera våra produkter och tjänster till dig

5.2.5 Anpassa och skräddarsy våra produkter och tjänster för dig

5.2.6 Svara på kommunikation från dig

5.2.7 Förse dig med nyhetsbrev, varningar etc. som du prenumererar på (du kan när som helst avsluta prenumerationen eller välja bort detta genom att klicka på länken "uppdatera dina inställningar" i e-postmeddelandet eller genom att kontakta oss på support@zerog-shop.reamaze.com)

5.2.8 Marknadsundersökning

5.2.9 Analysera din användning av vår webbplats och samla in feedback för att göra det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats och din användarupplevelse

5.3 I vissa fall kan insamling av data vara ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, och vi kommer att vara begränsade i de produkter och tjänster som vi kan tillhandahålla dig utan ditt samtycke för att vi ska kunna använda sådana uppgifter.

5.4 När du har skickat dina uppgifter till oss använder vi dina uppgifter för att underhålla ditt konto, marknadsföringsändamål som kan inkludera att kontakta dig via e-post, telefon, textmeddelande med information, nyheter och erbjudanden på våra produkter och tjänster.

Vi kommer dock inte att skicka dig oönskad marknadsföring eller skräppost och vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att vi fullständigt skyddar dina rättigheter och följer våra skyldigheter enligt GDPR och förordningarna om sekretess och elektronisk kommunikation (EG-direktiv 2003), med ändringar 2004, 2011 och 2015.

5.5 Under GDPR kommer vi att se till att dina personuppgifter behandlas lagligt, rättvist och öppet, utan att påverka dina rättigheter negativt. Vi behandlar bara dina personuppgifter om minst en av följande grunder gäller:

 1. a) du har gett samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
  b) bearbetning är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan du ingår ett kontrakt;
  c) behandling är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för;
  d) behandling är nödvändig för att skydda de vitala intressena för dig eller för en annan fysisk person;
  e) bearbetning är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för utövandet av en officiell myndighet som tilldelats den registeransvarige; och / eller
  f) bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som vi eller tredje man förfogar över, utom när sådana intressen åsidosätts av de registrerades grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

         

 1. Hur och var lagrar vi dina data?

6.1 Vi förvarar bara dina uppgifter så länge du har en aktiv kontopost hos oss. Vi måste göra det för att använda dem som beskrivs ovan i avsnitt 5, och / eller så länge vi har ditt tillstånd att behålla dem. Hur som helst kommer dina data att raderas om du meddelar oss via e-post, telefon eller post.

6.2 Vissa eller alla dina uppgifter kan lagras eller överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (EES består av alla EU-medlemsländer, plus Norge, Island och Liechtenstein) när Brexit är i drift. Du anses acceptera och godkänna detta genom att använda vår webbplats och skicka information till oss.

Om vi ​​lagrar eller överför data utanför EES, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter behandlas lika säkert som de skulle vara inom EES och under GDPR. Sådana steg kan omfatta, men inte begränsas till, användning av juridiskt bindande avtalsvillkor mellan oss och alla tredje parter vi arbetar med.

6.3 Datasäkerhet är av stor betydelse för oss och för att skydda dina uppgifter. Vi har infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra data som samlas in via vår webbplats.

6.4 Företaget ska se till att följande åtgärder vidtas med avseende på insamling, innehav och behandling av personuppgifter:

 • Alla anställda, agenter, entreprenörer eller andra parter som arbetar på företagets vägnar ska göras fullt medvetna om både deras individuella ansvar och företagets ansvar enligt förordningen och enligt denna policy, och ska förses med en kopia av denna policy;
 • Endast anställda, agenter, underleverantörer eller andra parter som arbetar på företagets vägnar som behöver tillgång till och användning av personuppgifter för att utföra sina uppdrag korrekt ska ha tillgång till personuppgifter som innehas av företaget;
 • Alla anställda, agenter, entreprenörer eller andra parter som arbetar på företagets vägnar som hanterar personuppgifter kommer att utbildas på rätt sätt;
 • Prestandan hos de anställda, agenter, entreprenörer eller andra parter som arbetar på företagets vägnar som hanterar personuppgifter ska regelbundet utvärderas och granskas;
 • Alla anställda, agenter, entreprenörer eller andra parter som arbetar på företagets vägnar som hanterar personuppgifter kommer att vara skyldiga att göra det i enlighet med principerna i förordningen och denna policy genom kontrakt;
 • Alla agenter, entreprenörer eller andra parter som arbetar på företagets vägnar som hanterar personuppgifter måste se till att alla och alla deras anställda som är involverade i behandlingen av personuppgifter hålls under samma villkor som de relevanta anställda i företaget som uppstår av denna policy och förordningen.


6.5 Trots de säkerhetsåtgärder som vi vidtar är det viktigt att komma ihåg att överföring av data via internet kanske inte är helt säkert och att du uppmanas att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när du skickar till oss data via internet.

 

 1. Dela vi dina data?

7.1 Vi kan komma att ingå avtal med tredje part för att leverera produkter och tjänster till dig för våra räkning. Dessa kan omfatta betalningshantering, leverans av varor, sökmotorfaciliteter, reklam och marknadsföring. I vissa fall kan tredje part kräva åtkomst till en del eller alla dina uppgifter. Om någon av dina uppgifter krävs för ett sådant ändamål, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter kommer att hanteras säkert, säkert och i enlighet med dina rättigheter, våra skyldigheter och tredje parts skyldigheter enligt lagen . Vi har för närvarande kontrakt med Google, Yotpo, Shoelace, Klaviyo, Yotpo.

7.2 Vi kan sammanställa statistik om användningen av vår webbplats inklusive data om trafik, användningsmönster, användarnummer, försäljning och annan information. All sådan information kommer att anonymiseras och kommer inte att innehålla personlig information. Vi kan då och då dela sådan information med tredje parter som potentiella investerare, dotterbolag, partners. Uppgifterna kommer endast att delas och användas inom lagens gränser.

7.3 Under vissa omständigheter kan vi vara juridiskt skyldiga att dela vissa uppgifter som innehas av oss, som kan inkludera din personliga information, till exempel där vi är inblandade i rättsliga förfaranden, där vi uppfyller kraven i lagstiftning, en domstol eller en statlig myndighet. Vi kräver inget ytterligare samtycke från dig för att dela dina data under sådana omständigheter och kommer att uppfylla som krävs med någon juridiskt bindande begäran som görs av oss.

 

 1. Vad händer om vår verksamhet byter hand?

8.1 Vi kan då och då utöka eller minska vår verksamhet och detta kan innebära försäljning och / eller överföring av kontroll över hela eller delar av vår verksamhet. Uppgifter som tillhandahålls av användare kommer, där det är relevant för någon del av vår verksamhet som så överförs, att överföras tillsammans med den delen och den nya ägaren eller den nyligen kontrollerande parten, enligt villkoren i denna sekretesspolicy, får använda uppgifterna för de syften för vilka det ursprungligen samlades in av oss.

8.2 I händelse av att någon av dina uppgifter ska överföras på ett sådant sätt kommer du] att kontaktas i förväg och informeras om ändringarna. När du kontaktas får du valet att ta bort dina data från den nya ägaren eller controller.

 

 1. Hur kan du kontrollera dina data?

9.1 Vi strävar efter att ge dig starka kontroller av vår användning av dina uppgifter (inklusive möjligheten att välja bort att ta emot e-postmeddelanden från oss, vilket du kan göra genom att avsluta prenumerationen med hjälp av länkarna i våra e-postmeddelanden eller genom att maila oss för att meddela oss om dina preferenser ).

9.2 Du kanske också vill registrera dig hos en eller flera av de preferensservicetjänster som fungerar: Observera dock att dessa tjänster inte hindrar dig från att få marknadsföringskommunikation som du har godkänt att ta emot.

 

 1. Din rätt att innehålla information och din rätt att återkalla information efter att du har gett den

10.1 Du kan komma åt vissa områden på vår webbplats utan att tillhandahålla någon information alls. För att använda alla funktioner och funktioner som finns tillgängliga på vår webbplats kan du dock behöva skicka in eller tillåta insamling av vissa uppgifter.

10.2 Du kan begränsa din webbläsares användning av cookies. Mer information finns i avsnitt 12 och vår cookiepolicy.

10.3 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för att vi ska använda dina personuppgifter som anges i avsnitt 5 genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnitt 15, och vi kommer att radera dina uppgifter från våra system. Du erkänner dock att detta kan begränsa vår förmåga att tillhandahålla bästa möjliga produkter och tjänster till dig.

 

 1. Hur kan du komma åt dina data?

Du har laglig rätt att begära en kopia av någon av dina personuppgifter som finns hos oss (där sådana uppgifter lagras). Kontakta oss för mer information på support@zerog-shop.reamaze.comeller genom att använda kontaktuppgifterna nedan i avsnitt 15.

 

 1. Vilka kakor använder vi och vad för?

12.1 Vår webbplats kan placera och få åtkomst till vissa första parts cookies på din dator eller enhet. Cookies från första parten är de som placeras direkt av oss och används endast av oss. Vi använder Cookies för att underlätta och förbättra din upplevelse av vår webbplats och för att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster. För mer information, se avsnitt 5 ovan och avsnitt 12.6 nedan. Vi har valt noggrant dessa kakor och vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet alltid skyddas och respekteras.

12.2 Genom att använda vår webbplats kan du också ta emot vissa tredjepartscookies på din dator eller enhet. Tredjepartscookies är de som placeras av webbplatser, tjänster och / eller andra parter än oss. Vi använder tredjepartscookies på vår webbplats för leverantörstjänster. För mer information, se avsnitt 5 ovan och avsnitt 12.6 nedan. Dessa kakor är inte integrerade i funktionen på vår webbplats.

12.3 Alla kakor som används av och på vår webbplats används i enlighet med gällande engelska och EU-cookielag.

12.4 Innan kakor placeras på din dator eller enhet visas en popup som visar vår cookie-policy. Genom att visa popup-fönstret ger du oss samtycke till placering av kakor och du gör att vi kan erbjuda dig bästa möjliga upplevelse och service. Du kan, om du vill, neka samtycke till placering av kakor; vissa funktioner på vår webbplats kanske dock inte fungerar helt eller som avsedda. Du kan neka samtycke genom att lämna från vår webbplats.

12.5 Vissa funktioner på vår webbplats är beroende av att cookies fungerar. Brittisk och EU: s cookielag anser att dessa kakor är ”strikt nödvändiga”. Dessa kakor visas nedan i avsnitt 12.6. Ditt samtycke kommer inte att sökas för att placera dessa kakor. Du kan fortfarande blockera dessa kakor genom att ändra din webbläsares inställningar som beskrivs nedan i avsnitt 12.10, men tänk på att vår webbplats kanske inte fungerar som avsedd om du gör det. Vi har tagit stor omsorg för att din integritet inte riskerar genom att tillåta dem.

12.6 Vi placerar inte första parts cookies på din dator eller enhet, men följande tredjepartscookies kan placeras på din dator eller enhet:

 • Vår websida
 • Shopify (vår webbhotell)
 • Shopify Cloud
 • Shopify Checkout
 • PayPal
 • Facebook
 • ReAmaze (Live chat-anläggning)
 • Yotpo (bjuder in / genererar användarrecensioner)
 • Skosnöre (Remarketing-app)
 • Searchanise
 • Amazon AWS
 • Klaviyo

12.7 Vår webbplats använder analystjänster som tillhandahålls av Google. Webbplatsanalys avser en uppsättning verktyg som används för att samla in och analysera användningsstatistik, vilket gör att vi bättre kan förstå hur människor använder vår webbplats. Detta i sin tur möjliggör för oss att förbättra vår webbplats och de produkter och tjänster som erbjuds genom den. Du behöver inte tillåta oss att använda dessa kakor, som beskrivs nedan, men även om vår användning av dem inte utgör någon risk för din integritet eller din säkra användning av vår webbplats, gör det oss för att kontinuerligt förbättra vår webbplats, vilket gör det till en bättre och mer användbar upplevelse för dig.

12.8 Den analystjänst (er) som används av vår sajt använder kakor för att samla in den information som krävs. Dessa kakor kan placeras omedelbart när du först besöker vår webbplats och det kanske inte är möjligt för oss att få ditt förhandsgodkännande. Du kan ta bort dessa kakor och förhindra framtida användning av dem genom att följa stegen nedan i avsnitt 12.10.

12.9 Den analystjänst (er) som används av vår webbplats använder följande kakor:

Kockens namn

Första / tredje part

Syfte

Google

Tredje

Analytics

 

12.10 Du kan välja att aktivera eller inaktivera Cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare gör det också möjligt för dig att välja om du vill inaktivera alla cookies eller endast tredjepartscookies. Som standard accepterar de flesta webbläsare kakor men det kan ändras. För ytterligare information, se hjälpmenyn i din webbläsare eller dokumentationen som medföljde enheten.

12.11 Du kan välja att ta bort kakor när som helst men du kan tappa all information som gör att du snabbt och effektivt kan komma åt vår webbplats inklusive, men inte begränsat till, inloggnings- och personaliseringsinställningar.

12.12 Det rekommenderas att du håller din webbläsare och operativsystem uppdaterat och att du konsulterar den hjälp och vägledning som tillhandahålls av utvecklaren av din webbläsare och tillverkaren av din dator eller enhet om du inte är säker på att justera dina integritetsinställningar .

 

 1. Sammanfattning av dina rättigheter enligt GDPR

Under GDPR har du:

13.1 rätten att begära tillgång till, radera eller korrigera dina personuppgifter som innehas av oss;

13.2 rätten att klaga till en tillsynsmyndighet;

13.3 informeras om vilken databehandling som sker;

13.4 rätten att begränsa behandlingen;

13.5 rätten till dataportabilitet;

13.6 föremål för behandling av dina personuppgifter;

13.7 rättigheter med avseende på automatiserat beslutsfattande och profilering (se avsnitt 14 nedan).
För att säkerställa någon av ovanstående rättigheter eller om du har några andra frågor om vår webbplats eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i avsnitt 15 nedan.

 

 1. Kontakta oss

Om du har några frågor om vår webbplats eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på support@zerog-shop.reamaze.com, eller per post vid Zero-G Ltd, Unit 7, Okehampton Business Center, Higher Stockley Mead, Okehampton, Devon EX20 1FJ. Se till att din fråga är tydlig, särskilt om det är en begäran om information om de uppgifter som vi har om dig (enligt avsnitt 11 ovan).

 

 1. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy som vi anser vara nödvändiga då och då eller som kan krävas enligt lag. Eventuella ändringar publiceras omedelbart på vår webbplats och du kommer att anses ha accepterat villkoren i sekretesspolicyn vid din första användning av vår webbplats efter ändringarna. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

$ 15 OFF * din första beställning och enorma besparingar när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vår Exklusiva nedladdningserbjudanden och nyheter lista, och vi skickar en rabattkod på $ 15. Du får information om speciella låga priser (endast tillgängliga för prenumeranter!) Och hålls uppdaterad med nya Zero-G-versioner. Du kan prenumerera här (klicka på knappen till höger) så att du kan avsluta prenumerationen Omedelbart när som helst. (* Obs! Rabatten på $ 15 kan användas mot alla produkter som är prissatta över $ 40, utom Vocaloids och nyligen släppta produkter).